خدمات

خانه

پروژه پیمان کاهش کربن

تعریف پروژه پیمان کاهش کربن

هر فرد یا سازمان با توجه به میزان و شیوه مصرف خود از منابع طبیعی بخصوص سوخت های فسیلی، میزان قابل محاسبه‌ای از گاز دی اکسید کربن را وارد جو می‌کند که این میزان به صورت قراردادی ردپای کربن نامیده می‌شود. با توجه به تاثیرات گاز دی اکسید کربن بر روی گرمایش جهانی  و مشکلات ناشی از آن کشورهای جهان متعهد شده‏اند تا این میزان را کاهش دهند. درراستای نیل به این مهم و انجام تعهد کشورمان برای کاهش 4 درصدی کربن تولیدی، موسسه داربن با بررسی آخرین اقدامات کشورهای پیشرفته در حل این مسئله، راه‏کار ویژه خود را با نام پیمان کاهش کربن برای این منظور طراحی و ارائه نموده است. این راه کار که ویژه سازمانها و ادارات بزرگ که بیشترین میزان تولید کربن را دارند می‌باشد بر مبنای مدیریت مصرف انرژی، پسماند و مواد شیمائی که سه عامل اساسی تولید و ماندگاری کربن می‌باشند طراحی و از آخرین تجربیات جهانی بهره برده است و موسسه داربن در تمامی مراحل محاسبه، طراحی و اجرای آن درکنار سازمانها و ادارات داوطلب می‌باشد.