خدمات

خانه

طراحی و چاپ گاهنامه داربن، نخستین معرفی نامه اختصاصی محصولات سالم و دوستدار محیط زیست

تقریباً همه ما خرید می‌رویم در حالیکه به اثرات واقعی خرید و عادات خود بی‌توجهیم. ما خود عامل بسیاری از مخاطرات محیط زیستی هستیم. شبکه ارتباطی بین آنچه که می‌خریم و انجام می‌دهیم و اثرات مخرب آن از دید ما پنهان می‌ماند.* تغییر عادات برای ما مشکل است حتی اگر بدانیم عواقب وخیمی از این عادات بر طبیعت وارد می شود. روش متعادلی که می‌تواند کم‌کم عادات ما را تصحیح کند ترکیبی است از مصرف کمتر و خرید آگاهانه‌تر. شناخت ما نسبت به ردپای اکولوژیکی محصول انتخاب ما را دقیق‌تر می‌کند. زمانی که مصرف‌کنندگان بیشتری، تقاضای "محصول سبز" داشته باشند، تصمیم‌گیران هر صنعت  برای تامین بازار به سمت تولید پایدار و سبز خواهند رفت. 

خوشبختانه هم اکنون مصرف کنندگان بیشتری به محصولاتی اهمیت می دهند که سازگاری بیشتری با سلامت و محیط زیست آنها داشته باشد. حرکت به سمت و سوی زندگی دوستدار محیط زیست بیشتر و بیشتر در حال رواج یافتن در جامعه می باشد و در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان بهترین راه رقابت با دیگر هم صنفان خود را توجه به محیط زیست می دانند. آنها محیط زیستی شدن را تنها برای کسب اعتبار و یا پایین آوردن هزینه های خود انجام نمی‌دهند، بلکه تنها راه بقا برای خود و منابع طبیعی می‌دانند و در چشم انداز آتی ‌شرکت خود می بینند. این افراد به‌عنوان پیشرو در جامعه شناخته می‌شوند و از آنجایی که جلودار هستند؛ دیگران را نیز به این راه تشویق می‌کنند. پیشروان از آنجایی که به هدف خوداعتقاد دارند وارد عمل می شوند و میزان موفقیت های خود را در هر مرحله اندازه گیری می نمایند. هر چند گاهی اندازه گیری میزان سود حاصل از محیط زیستی شدن از همان ابتدا دشوار است . 

مجموعه داربن در صدد است با شناسایی و معرفی محصولات سالم و سازگار با محیط زیست و همچنین پیشروان اصناف مختلف در این زمینه علاوه بر تشویق مصرف‌کننده به سمت مصرف محصول سبز، جریان و حرکت در مسیر سبز شدن محصولات توسط دیگر تولیدکنندگان را هموار سازد.