همایش تخصصی داربن

خانه

موسسه ی آوای سبز داربن با هدف ترویج فرهنگ زندگی سبز و دوستدار محیط زیست، فعالیت های آموزشی و ترویجی خود را دنبال می‌کند.

برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی و موضوعی برای افراد و اصناف مختلف از فعالیتهای آموزشی داربن است. این کارگاه ها جهت آموزش آموزشگران، مدیران، واحدهای تولیدی، دانشجویان و خانواده ها شکل می گیرد. به علاوه موسسه ی داربن با هدف افزایش آگاهی عمومی به فعالیت های ترویجی خود در شبکه های اجتماعی ادامه می دهد. 

برای آگاهی بیشتر از فعالیت های آموزشی و ترویجی داربن می توانید به صفحات این دو بخش مراجعه کنید: