اخبار و مقالات

خانه بازگشت

حذف مواد شیمیایی، انتخاب سلامتی

نویسندگان:

سمیرا حسینی کارشناس ارشد ایمنی شناسی

نازلی یزدی زاده کارشناس ارشد شیمی محیط زیست

موسسه ی آوای سبز داربن

 

هر آنچه در اطراف ماست از مواد شیمیایی ساخته شده، به عبارتی اساس عالم ماده بر مواد شیمیایی است. آنچه در این مقاله به بررسی خواهیم پرداخت مواد شیمیایی هستند که توسط انسان ساخته شده و کاربردهای متفاوت در صنعت دارد و از سوی دیگر با تحقیقات و بررسی هایی که در سال های اخیر بر روی آنها انجام شده ثابت شده است که استفاده دایم از این مواد برای سلامت انسان و محیط زیست مضر است.